Alumni Database

Het is voor de VUB en haar alumniwerking van primordiaal belang dat zij over een goede en actuele database beschikt, met de gegevens van haar alumni.

De VUB heeft enkele jaren geleden dan ook een grootschalige operatie uitgevoerd om deze gegevens te actualiseren.

UBLA heeft zich geëngageerd om de VUB bij te staan bij het verder actualiseren en uiteraard het actueel houden van de gegevens van de rechtenalumni, wat onder meer zal gebeuren door het overmaken van gegevens van de leden aan de VUB.