Word lid!

Lidmaatschap

University Brussels Law Alumni kan alleen bestaan dankzij de steun van haar alumni. Word lid en steun de verdere uitbouw van onze werking !

Elke houder van een (eind)diploma rechten uitgereikt door de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel (kandidaten/bachelors, licentiaten/masters, bijzondere licenties/manama’s, postgraduaten en doctors) kan lid worden van UBLA. Anderen kunnen lid worden mits goedkeuring door UBLA.

Het UBLA lidgeld bedraagt 40 EUR per academiejaar en is jaarlijks hernieuwbaar. Alumni die in de loop van dit eerste jaar lid worden, betalen uitzonderlijk slechts éénmaal 40 EUR lidgeld voor twee  academiejaren tot 1 oktober 2015!

Het lidmaatschap van de recent afgestudeerde masters in de rechten is gratis gedurende de eerste twee academiejaren na het afstuderen aan de Vrije Universiteit Brussel.

Voordelen

Deel uitmaken van het UBLA netwerk biedt heel wat voordelen

1)     Netwerking: als UBLA-lid heeft u onmiddellijke toegang tot een groot netwerk van rechtenalumni van de Vrije Universiteit Brussel, actief in diverse juridische en niet-juridische sectoren. Het lidmaatschap laat u toe om via verschillende activiteiten met hen in contact te komen op een wijze die het nuttige aan het aangename koppelt.

2)     Alumni jaarboek: UBLA stelt een alumniboek van haar leden op dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Meer informatie hierover vindt u [hier] (= link naar betreffende pagina onder tab “Activiteiten”)

3)     Contact houden: via een online-database kan u doelgericht op zoek gaan naar alumni of de contacten met jaargenoten opnieuw aanhalen. Via uw jaarambassadeur kunnen evenementen en reünies met uw jaargenoten worden gecoördineerd en/of gefaciliteerd.

4)     Activiteiten: UBLA zal jaarlijks een aantal evenementen organiseren (alumni-dag, alumniprijzen, bedrijfsbezoeken, vorming, socio-culturele events,…), dan wel participeren aan evenementen van de Vrije Universiteit Brussel (proclamatie, galabal, jobdays, academische zittingen, eredoctoraten, …).

5)     Ondersteuning: UBLA ondersteunt tevens de uitstraling en positionering van de VUB-rechtenopleiding als een sterk merk en promoot de doelstellingen en waarden van de Vrije Universiteit Brussel. Zo zal UBLA een mentorship-programma opzetten, erop gericht om laatstejaarsstudenten en jong afgestudeerden bij te staan in hun professionele oriëntering. Er wordt ook jaarlijks een UBLA alumniprijs uitgereikt aan een verdienstelijk alumnus en student.

UBLA streeft ernaar om op termijn studiebeurzen te kunnen toekennen en onderzoekt de mogelijkheid om financiële steun te verlenen aan rechtenstudenten.

Via uw lidmaatschap van UBLA steunt u m.a.w. eveneens de Vrije Universiteit Brussel en de Faculteit Rechten en Criminologie in het bijzonder.

6)     Informatie: UBLA houdt u op regelmatige tijdstippen via een elektronische nieuwsbrief op de hoogte inzake het reilen en zeilen van de alumniwerking, de Faculteit Rechten en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit in het algemeen. UBLA maakt actief gebruik van sociale media en van haar website om informatie te verspreiden.

7)     Kortingen: UBLA is momenteel in gesprek met een aantal partners met het oog op het toekennen van voordelen aan UBLA-leden

8)     Hiernaast geniet u als alumnus van de VUB uiteraard ook de voordelen die de VUB aan al haar alumni biedt op vertoon van hun alumnipas (los van enig lidmaatschap) zijnde (o.m.):

–       korting bij partners zoals Fnac, Sanoma Magazines, de Zoo, Planckendael, Autoworld, Health City en Cinema RITS

–       studententarief in de studentenrestaurants van de VUB en van Erasmus Hogeschool

–       voordeeltarief bij het registreren in de bibliotheek van de VUB

–       verlaagde deelnameprijs aan korte postacademische en professionele vormingen, via het Instituut voor Post-academische Vorming van de Vrije Universiteit Brussel en de Oudstudentenbond

–       15% korting op alle uitgaven van VUBPress, indien je boeken bestelt via de website www.vubpress.be

–       aan studentenprijs deelnemen aan de activiteiten van het UPV (Uitstraling Permanente Vorming)

Uw VUB-alumnipas kunt u aanvragen op de website van de VUB Alumniwerking, waar u ook meer informatie vindt over de voordelen.

 

Schrijf je in