Informeren : Nieuwsbrief en Sociale Media

UBLA wenst haar leden u op regelmatige tijdstippen via een elektronische nieuwsbrief  op de hoogte houden inzake het reilen en zeilen van haar werking en activiteiten, haar leden en alumni, de Faculteit Rechten en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit in het algemeen.

UBLA maakt actief gebruik van sociale media en van  haar website om informatie te verspreiden.

facebook  twitter  linked in button