Leergang Duits Recht

Nood aan diepere inzichten in het Duits recht?

De Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de balie te Brussel (NOAB) organiseert samen met de deutscher Anwaltverein (DAV-EU) en het Centrum voor Postacademische Juridisch Onderwijs in 2017 en 2018 een leergang Duits recht.

De leergang biedt deelnemers een unieke kans om verdiepte kennis van het Duitse burgerlijk recht te verwerven, onder andere over het Duitse contractenrecht, insolventierecht, arbeidsrecht, belastingrecht en ondernemingsrecht. Gerenommeerde Duitse praktijkjuristen en wetenschappers zullen de leergang, die bestaat uit 5 modules van elk twee dagen, doceren.

De leergang is ontwikkeld voor Nederlandse en Belgische advocaten, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij banken en alle andere juristen die recent de eerste stappen over de Duitse grens hebben gemaakt en dientengevolge recent zaken doen met Duitse cliënten en counterparts, alsmede alle andere juristen die graag meer over het Duitse burgerlijk recht zouden willen weten.

Meer info vindt u via deze link.

 

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook