Nieuwe Decaan RC

vubUBLA feliciteert Prof. Rauws als nieuwe Decaan RC

Prof. Dr. Wilfried Rauws werd met ingang van het academiejaar 2014-2015 benoemd tot decaan van de faculteit Recht & Criminologie.

Hij volgt daarmee Prof. Van Limberghen op, die sinds 2008-2009 Decaan was van de faculteit.

Prof. Rauws is gespecialiseerd in het sociaal recht en doceert o.m. de vakken “Inleiding tot het sociaal recht” (Ba) en “Arbeidsrecht” (Ma) binnen de faculteit RC.

Naast Prof. Rauws werden ook nog de volgende nieuwe leden van het faculteitsbestuur aangesteld:

–       Vicedecaan: Prof. Dr. Serge Gutwirth (rechtstheorie en –filosofie, rechtsvergelijking en mensenrechten)

–       Vicedecaan Internationalisering: Erik Franckx (internationaal recht)

–       Academisch Secretaris: Prof Dr. Margo De Koster (historische criminologie, jeugdcriminaliteit, stadscriminaliteit en politie)

De verkiezing van Prof. Rauws als Decaan is historisch te noemen, aangezien voor het eerst in de geschiedenis van de VUB meer dan één kandidaat opkwam om de functie van primus inter pares op te nemen.

UBLA maakt van de gelegenheid gebruik om de uittredende Decaan te bedanken voor de vruchtbare samenwerking en bevordering van de alumniwerking en om de nieuwe ploeg te feliciteren met hun benoeming! UBLA kijkt alvast uit naar de samenwerking in de komende jaren.

Wij hopen in onze volgende nieuwsbrief een dubbelinterview te kunnen publiceren met de uittredende Decaan Prof. Van Limberghen en de nieuwe Decaan Prof. Rauws, waarin zij hun visie op de toekomst van de faculteit en de VUB nader toelichten. To be continued…

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook