3 contractuele referendarissen

10 oktober 2021

JUNIOR REFERENDARIS die hoofdzakelijk ingeschakeld wordt in de  primaire processen (niveau A) – m/v/x voor ondenemingsrechtbank  Antwerpen (arrondissement Antwerpen (2)/arrondissement Limburg (1))

JOBINHOUD 

Doel van de functie: 

In overeenstemming met de vigerende reglementering, verlenen van juridische medewerking aan gerechtelijke dossiers teneinde bij te dragen tot het bereiken van de doelstellingen van de betrokken afdeling(en).. 

Als junior referendaris heb je volgende rollen en resultaatsgebieden: 

1. Je werkt als juridisch dossierbeheerder mee aan de behandeling van juridische dossiers, onder de verantwoordelijkheid en volgens de instructies van één of meerdere magistraten, door het opstellen van gerechtelijke beslissingen en verslagen van dossiers rekening houdend met alle relevante elementen in één of meerdere fases van de procesgang. Op die manier draag je bij tot een kwalitatieve en kwantitatieve optimalisering van de behandeling van de gerechtelijke dossiers. 

Mogelijke taken: 

- geheel of gedeeltelijk opstellen van een ontwerp van gerechtelijke beslissing volgens de oriëntatie van één of meerdere magistraten; 

- tijdens de gehele procesgang proactief geven van advies over de toepassing van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer in gerechtelijke dossiers; - opmaken van een verslag van in staat gestelde dossiers met alle relevante elementen, waaronder de feitelijke en de rechtsvragen, excepties en andere knelpunten;

 - tijdens de debatten geven van pertinente juridische informatie aan magistraten naar aanleiding van incidenten; 

- eventueel bijwonen van het beraad, zonder deel te nemen aan de besluitvorming. 

2. Als juris consult, draag je bij tot een kwalitatieve en kwantitatieve optimalisering van de behandeling van gerechtelijke dossiers door proactief advies te geven over de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer in gerechtelijke dossiers. Mogelijke taken: - opzoeken van regelgeving, rechtspraak en rechtsleer; - redigeren van juridische adviezen. 

3. Je ontwikkelt als kennisbeheerder je eigen expertise om het eigen functioneren en de algemene expertise van de rechtbank te optimaliseren. 

Mogelijke taken: 

- permanente studie in het domein waarin men functioneert; 

- deelnemen aan studiedagen, colloquia, interne en externe opleidingen in pertinente materies; 

- opvolgen van werkgroepen in een bepaald domein, zoals voorbereiden van agendapunten, opmaken van nota’s, opmaken van de agenda en het verslag, ontwikkelen van modellen,…

 PROFIEL 

Deelnemingsvoorwaarde 

 • De kandidaat dient in het bezit te zijn van een licentiaat- of master-diploma rechten. 

Ervaring 

Niet noodzakelijk 

Gedragsgerichte competenties 

 • Advies geven aan zijn/haar gesprekspartners en een vertrouwensrelatie met hen opbouwen op basis van zijn/haar expertise. 
 • De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken. 
 • Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties 

 • Beschikken over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Kennis 

 • Een grondige kennis van de rechtspleging en het ondernemingsrecht in de ruime zin. Ervaring of interesse in het ondernemingsrecht is een pluspunt. 
 • Een grondige kennis van de Rechterlijke Orde. 

Motivatie 

Er zullen ook vragen gesteld worden over de motivatie, interesse en voeling met het werkterrein. 

Pluspunten 

 • Organisatorisch sterk 
 • Vlot werken in een digitale omgeving 
 • Teamplayer 

Opgelet: Graag willen wij u erop wijzen dat een indiensttreding uitgesloten is wanneer uit uw strafregister blijkt dat u een correctionele of criminele veroordeling al dan niet met uitstel heeft opgelopen waarvoor nog geen eerherstel werd verkregen. 

WERKGEVER 

Er zijn 3 vacante plaatsen (contract van onbepaalde duur) bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen:

 • arrondissement Antwerpen 2, Gerechtsgebouw Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen 
 • arrondissement Limburg 1, Gerechtsgebouw Parklaan 25/6, 3500 Hasselt 

De rechterlijke macht wordt gevormd door de hoven en rechtbanken. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de Zetel (de rechters in hoven en rechtbanken) en het Openbaar Ministerie (het parket). 

De rol van de rechters (Zetel) in de samenleving is essentieel. Zij passen het recht toe: zij doen uitspraak bij burgerlijke geschillen (tussen burgers onderling en in bepaalde gevallen ook tussen de overheid en zijn burgers) en sanctioneren personen die een misdrijf plegen of een wet overtreden op basis van het strafrecht.

Het Openbaar Ministerie, ook wel het parket genoemd, treedt op in naam van de gemeenschap als vervolgende partij of als behoeder van de wet in burgerlijke zaken. In strafzaken spoort het misdrijven op, onderzoekt en vervolgt ze. Zij zien er ook op toe dat het nodige wordt gedaan voor de passende uitvoering van de uitgesproken straffen. 

Naast de uitoefening van de strafvordering, treedt het parket ook op in burgerlijke en ondernemingszaken en zaken voor de arbeidsgerechten wanneer de wet het voorschrijft of haar optreden wordt gevorderd. 

De bevoegdheden van de ondernemingsrechtbank vindt u terug op de website van de hoven en rechtbanken (Ondernemingsrechtbank | Hoven & Rechtbanken (tribunaux-rechtbanken.be)) 

Voor meer info: 

http://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl 

http://www.justitie.belgium.be

AANBOD 

Je wordt aangeworven als junior referendaris (niveau A) op basis van een contract van onbepaalde duur. Weddenschaal NA11 (minimum 21.880€ - maximum 29.360€) bruto jaarsalaris volgens anciënniteit, niet geïndexeerd). Index op 1/04/2020 is 1,7410. 

Via Fedweb kan u een loonsimulator consulteren die een inschatting geeft van uw bruto – en nettoloon: http://www.fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen/wedde/calculator.

SOLLICITEREN 

Solliciteren kan tot en met 10 oktober 2021. 

Heb je interesse in deze functie, stuur dan je cv, rijksregisternummer, motivatiebrief en kopie van je diploma naar: orb.antwerpen.secr.voorz@just.fgov.be (Ref. Kandidatuur junior referendaris)

 KANDIDATEN MET EEN HANDICAP 

Je kan een aanpassing vragen 

Als je ten gevolge van een handicap gebruik wenst te maken van aanpassingen aan de selectieprocedure, kan je contact opnemen met orb.antwerpen.secr.voorz@just.fgov.be . 

Nadien zal je gecontacteerd worden door de cel diversiteit van de FOD Justitie om te bepalen welke redelijke aanpassingen nodig zullen zijn voor de selectie.  

SELECTIEPROCEDURE 

De selectieprocedure bestaat uit:

 • Een voorselectie op basis van je curriculum vitae zal plaats vinden als het aantal kandidaturen het vereist. Er wordt hiervoor rekening gehouden met volgende criteria:
  •  Deelnemingsvoorwaarde (licentiaat of master-diploma rechten) 
  • Ervaring of interesse in het ondernemingsrecht 
  • Spelling- of grammaticafouten in het cv/de motivatiebrief 
 • Een interview waarbij wordt nagegaan of je profiel in overeenstemming is met de specifieke eisen van de functie. Ook je motivatie en je belangstelling en affiniteit met het werkterrein zullen worden bevraagd.

Het vereiste minimum om te slagen voor deze selectie is 60%. 

Locatie van de selectie: Bolivarplaats 20 te 2000 Antwerpen 

Feedback 

Na het ontvangen van je resultaat kan je binnen de twee maanden schriftelijk feedback vragen.  

LIJST VAN GESLAAGDEN 

En als je geslaagd bent? De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van het interview. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst die 1 jaar geldig is.

CONTACTGEGEVENS 

Meer info over de functie en de selectieprocedure? 

Thomas Van Houtte, voorzitter ondernemingsrechtbank Antwerpen 

orb.antwerpen.secr.voorz@just.fgov.be

3 contractuele referendarissen

KBC - Senior Compliance Adviseur AML

KBC zoekt een Senior Compliance Adviseur AML

17 november 2021

KBC - Schadebeheer Rechtsbijstand

KBC zoekt een Schadebeheer Rechtsbijstand

17 november 2021

KBC - Jurist Rechtsbijstand

KBC zoekt een Jurist Rechtsbijstand

17 november 2021

KBC - Legal advisor Verzekeringen

KBC is op zoek naar een Legal advisor Verzekeringen

17 november 2021

Klea - Legal Operations Manager

Klea is op zoek naar een Legal Operations Manager

31 december 2021

Notarieel jurist : stagiair of master notariaat met ervaring

Geassocieerde Notarissen Vernimmen & de Clercq te Sint-Genesius-Rode zijn op zoek naar een notarieel jurist (stagiair of master notariaat met ervaring) voor een voltijdse betrekking. Aangename en dynamische werkomgeving in een middelgroot familiaal kantoor van 2 notarissen en 8 medewerkers in de Vlaamse rand, op de grens met Brussel en Wallonië.

9 november 2021

Crowell & Moring - Council IP Practice

Crowell & Moring is currently looking for a Council IP Practice

Crowell & Moring - ASSOCIATE IP PRACTICE

Crowell & Moring is currently looking for an ASSOCIATE IP PRACTICE

Crowell & Moring - JUNIOR OR MID LEVEL ASSOCIATE LABOR & EMPLOYMENT LAW

Crowell & Moring is looking for a JUNIOR OR MID LEVEL ASSOCIATE LABOR & EMPLOYMENT LAW

Crowell & Moring - TWO ASSOCIATES with BROAD LEGAL INTEREST

Crowell & Moring is looking for TWO ASSOCIATES with BROAD LEGAL INTEREST

Crowell & Moring - Associate Belgian and European Competition

Crowell & Moring is currently looking for an: ASSOCIATE BELGIAN AND EUROPEAN COMPETITION

Crowell & Moring - LAWYER CORPORATE PRACTICE

Corwell & Moring is currently looking for a LAWYER CORPORATE PRACTICE

Equator Advocaten - master-na-master notariaat

Equator Advocaten is op zoek naar een student master-na-master notariaat.

Notaris Francis Moeykens - master in law

Notaris Francis Moeykens is op zoek naar een master in Law met interesse in familiaal vermogensrecht en vastgoedrecht.

Notarissen De Puydt&Verlinde - Jurist en Master in het Notariaat

Notarissen De Puydt & Verlinde zijn op zoek naar een (1) jurist, (2) Master in het Notariaat of ervaren medewerker.

Notarissen VVD - Master notariaat (stage)

Master notariaat voor notariële stage

Advocaat-stagiair

° KANTOOR Athos-Advocaten werd opgericht in 1998 en groeide sindsdien stelselmatig uit tot een middelgroot advocatenkantoor in hartje Brussel. Athos-Advocaten heeft sinds haar ontstaan zich voornamelijk gericht op het administratief recht, alsmede het overheidsopdrachtenrecht, doch is zij vandaag op meerdere domeinen van het recht actief, zoals het burgerlijke recht, aansprakelijkheidsrecht, sociaal recht, invorderingen/incasso, enz.

25 oktober 2021

Fiscaal specialist (m/v/x)

Grootschalige en georganiseerde fiscale fraude opzoeken, voorkomen en bestraffen vormt de kernopdracht van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie (AABBI). Hierbij gaat het prioritair om de ontmanteling van bijzondere fraudemechanismen en complexe structuren, vaak met een internationale dimensie. Ook fraudemechanismen gelieerd aan specifieke sectoren of thema’ s vallen binnen het actieterrein van de AABBI. Fiscale fraudebestrijding is van groot financieel én maatschappelijk belang en jij kan hier mee je schouders onder zetten.

10 november 2021

Stagair/Master in het notariaat

Notaris Eric Laenens te Zoersel is op zoek naar een master in het notariaat voor een voltijdse betrekking. Het kantoor is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en er is ook parkeermogelijkheid aan het kantoor. Meer informatie is te vinden in bijgevoegd vacaturebericht.

30 september 2021

Beginnend notarieel jurist(e)

Notaris Olivier Palsterman te Brussel is op zoek naar een beginnend notarieel jurist(e) voor een voltijdse betrekking. Meer informatie is te vinden in bijgevoegd vacaturebericht.

30 september 2021

De Raad van State zoekt auditeurs en referendarissen

Nederlandstalig examen auditoraat en coördinatiebureau Raad van State Wil je als magistraat publiekrechtelijke dossiers onderzoeken, hierover verslag uitbrengen en advies geven tijdens een openbare terechtzitting? Denk je het recht te kunnen verbeteren door verslagen te formuleren over juridische gebreken in regelgevende ontwerpen? Kan jij structuur brengen in de huidige stand van de wetgeving met je flair voor documentatie, coördinatie en codificatie? Dan is het examen voor auditeur of referendaris bij de Raad van State jouw volgende uitdaging! De eerstvolgende vacature is alvast in het auditoraat.

30 september 2021

JUNIOR OR MID LEVEL ASSOCIATE LABOR & EMPLOYMENT LAW

Crowell & Moring is an international law firm with almost 600 lawyers. The firm has offices in Washington D.C., New York, Los Angeles, San Francisco, Orange County, Doha, Shanghai, Singapore, London and Brussels. Opened in 1999, Crowell & Moring Brussels was initially a natural European extension of the firm's antitrust, international trade, and regulatory practices. Today, our Brussels office has grown to 32 lawyers representing clients in litigation, transactional, counseling, arbitration and regulatory matters in a number of different European jurisdictions. Crowell & Moring’s Brussels office has a strong domestic and European practice, with clients ranging from local SME’s to the world’s largest multinational corporations with operations in the European Union. We offer practical and commercial solutions to the business challenges facing our clients, especially when operating in unfamiliar markets. The Brussels office is a one-stop shop for international businesses needing to understand not only EU law, but also multiple legal and regulatory jurisdictions and regimes across Europe. Our Brussels lawyers focus on antitrust/competition; intellectual property; international trade and customs, including WTO and anti-dumping; telecommunications, media, and technology; corporate and commercial; labor and employment; consumer protection and unfair competition; pharmaceutical law/life sciences; privacy and data protection; product risk management; environmental, energy, and chemical law; and litigation and arbitration.

30 september 2021

MASTER IN HET NOTARIAAT/ MASTER IN DE RECHTEN/ NOTARIËLE MEDEWERKER

Het kantoor van geassocieerde notarissen Luc en Katrien Van Steenkiste en Stephane van den Hove d’Ertsenryck te Sint-Lambrechts-Woluwe zoekt een master in het notariaat of master in de rechten of medewerker met ervaring in het notariaat voor een voltijdse of 4/5 betrekking. Het kantoor is makkelijk bereikbaar zowel met de wagen, met het openbaar vervoer en voor de sportieven, met de fiets! Meer informatie is te vinden via volgende link: https://www.notaris.be/vacature/gezocht-nieuwe-collega-in-het-kantoor-van-notarissen-luc-katrien-van-steenkiste-en-stephane-van-den-hove-dertsenryck-te-sint-lam?fbclid=IwAR0fhSTr_ND0jcDqQ6kNoBGXyX1Ei2fsxvpsT5Pvq4kCUq2LKciWMziudcw

19 augustus 2021

notarieel medewerker / notarieel stagiair

Notariaat Wellens-Vreven te Mortsel is op zoek naar een notarieel medewerker / notarieel stagiair voor een voltijdse betrekking. Het notariaat betreft een nieuwe associatie in het centrum van Mortsel en is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Er zijn ook ruime parkeermogelijkheden. Meer informatie is te vinden in het vacaturebericht in bijlage.

19 augustus 2021

(notarieel) jurist / notarieel medewerk(st)er

Geassocieerde notarissen Dirk De Landtsheer en Francis Chaffart te Schaarbeek zoeken een (notarieel) jurist / notarieel medewerk(st)er voor een voltijdse of 4/5 betrekking. Het kantoor is gevestigd op de Eugène Demolderlaan en makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer of de wagen. Meer informatie vinden jullie in het bijgevoegde vacaturebericht.

19 augustus 2021

Notarieel jurist (licentiaat/master in de rechten, bij voorkeur ook licentiaat/master in het notariaat) (M/V/X)

Het notariskantoor “Van Halteren, Notaires Associés - Geassocieerde Notarissen” te Brussel is op zoek naar een notarieel jurist. Het kantoor is gevestigd in een eigentijds kantoorgebouw in het hart van Brussel-Stad, vlakbij de treinstations Brussel-Centraal en Brussel-Congres, verschillende metrostations en verschillende andere haltes van de MIVB en De Lijn. Er is parkeergelegenheid in openbare parkings in de buurt. Meer informatie vinden jullie in het vacaturebericht in bijlage.

19 augustus 2021

MASTER IN HET NOTARIAAT OF IN DE RECHTEN

Het notariskantoor Nathalie Stadsbader te Galmaarden zoekt een master in de rechten en/of het notariaat voor onmiddellijke indiensttreding. Het kantoor is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en heeft ook een privé parking. Meer informatie vinden jullie in het vacaturebericht in bijlage.

19 augustus 2021

LAWYER CORPORATE PRACTICE

Crowell & Moring is an international law firm with almost 600 lawyers. The firm has offices in Washington D.C., New York, Los Angeles, San Francisco, Orange County, Doha, Shanghai, Singapore, London and Brussels. Opened in 1999, Crowell & Moring Brussels was initially a natural European extension of the firm's antitrust, international trade, and regulatory practices. Today, our Brussels office has grown to 32 lawyers representing clients in litigation, transactional, counseling, arbitration and regulatory matters in a number of different European jurisdictions. Crowell & Moring’s Brussels office has a strong domestic and European practice, with clients ranging from local SME’s to the world’s largest multinational corporations with operations in the European Union. We offer practical and commercial solutions to the business challenges facing our clients, especially when operating in unfamiliar markets. The Brussels office is a one-stop shop for international businesses needing to understand not only EU law, but also multiple legal and regulatory jurisdictions and regimes across Europe. Our Brussels lawyers focus on antitrust/competition; intellectual property; international trade and customs, including WTO and anti-dumping; telecommunications, media, and technology; corporate and commercial; labor and employment; consumer protection and unfair competition; pharmaceutical law/life sciences; privacy and data protection; product risk management; environmental, energy, and chemical law; and litigation and arbitration.

28 juni 2021

(Notarieel) Jurist - Stagiair

Morrens, Coelst & Somers Notarissen te Bonheiden zijn op zoek naar een (notarieel) jurist – stagiair voor een voltijdse betrekking. De kandidaat heeft een master in de rechten en/of het notariaat. Meer informatie is te vinden in het bijgevoegd vacaturebericht en via de volgende link: https://www.notaris.be/vacature/notarieel-jurist-stagiair-9

24 juli 2021

Jurist (m/v) al dan niet met ervaring

Notaris Aileen Reniers te Asse is op zoek naar een jurist voor een voltijdse betrekking. De kandidaat heeft een licentiaat/master in de rechten/notariaat (al dan niet met ervaring). Meer informatie vinden jullie in het bijgevoegde vacaturebericht.

24 juli 2021

Jurist / Dossierbeheerder ter uitbreiding van de vastgoedcel

Bij ons komt u terecht in een familiaal kleinstedelijk notariskantoor met 7 medewerkers en een jonge notaris. Het kantoor is gelegen in het centrum van Halle en is vlot bereikbaar via het openbaar vervoer (treinstation vlakbij) of met de wagen. Wij staan garant voor maatwerk ten dienste van de cliënt. We dragen persoonlijk contact met de cliënten hoog in het vaandel. Alle rechtstakken die specifiek zijn voor het notariaat worden op kantoor behandeld: vastgoed, erfenissen, echtscheidingen, huwelijkscontracten, gerechtelijke dossiers, beslagprocedures, kredieten, .... We behandelen dus een diversiteit aan dossiers. Het kantoor is recent volledig gerenoveerd en beschikt over een performant informaticasysteem. Het kantoor is dus voorzien van alle technologie en comfort en biedt een zeer aangename werkomgeving.

24 juli 2021

Vacature Notarieel Jurist

Notaris Dominique Verhaeghe is op zoek naar twee juristedn voor het kantoor in Oostende.

8 juni 2021

Notarieel juridisch medewerker

Notariaat Marc VERHOEVEN te Deurne (Antwerpen) is op zoek naar notarieel juridisch medewerker. De kandidaat heeft een opleiding Notariaat of Rechten genoten en heeft bij voorkeur al een eerste ervaring genoten in een notaris en/of advocatenkantoor. Meer informatie is te vinden in bijgevoegd vacaturebericht.

6 juni 2021

NOTARIEEL STAGIAIR/ YOUNG MEDEWERKER (M/V)- Master in de rechten/notariaat

Notaris Georges-Henri RUELLE te Haren is op zoek naar een master in de rechten/notariaat voor een voltijdse of deeltijdse betrekking. Meer informatie is te vinden in bijgevoegd vacaturebericht.

6 juni 2021

Notarieel medewerk(st)er of jurist(e) (m/v)

Geassocieerde notarissen Bénédicte Boes en Steven Praet te Grimbergen zoeken een notarieel medewerk(st)er of jurist(e) voor een voltijdse of deeltijdse betrekking. De kandidaat dient te beschikken over een diploma rechtspraktijk, licentiaat/master in de rechten of een licentiaat/master in het notariaat. Het kantoor is gelegen in het centrum van Grimbergen en is vlot bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer (busstation op 100 meter). Meer informatie is te vinden in bijgevoegd vacaturebericht.

6 juni 2021

VACATURE notariskantoor Robberechts & Van Riet te Londerzeel Stagiair (m/v)

Het notariskantoor Robberechts en Van Riet te Londerzeel is op zoek naar een notarieel jurist-stagiair voor een voltijdse betrekking. Het kantoor bevindt zich op wandelafstand van het station van Londerzeel. Meer informatie is te vinden in bijgevoegd vacaturebericht.

6 juni 2021

Notarieel jurist (m/v)

Het notariskantoor Podevyn & Tack te Merchtem is op zoek naar een notarieel jurist voor een voltijdse betrekking. Je krijgt zelfstandig beheer van dossiers in de meest uitgebreide materies en je communiceert ook rechtstreeks met cliënten. Meer informatie vinden jullie in het bijgevoegde vacaturebericht.

6 juni 2021

Master/licentiaat rechten of notariaat

Notariskantoor DE LANDTSHEER & CHAFFART te Schaarbeek is op zoek naar een licentiaat/master in de rechten of in het notariaat voor een voltijdse betrekking. Het kantoor is vlot bereikbaar met de wagen en het openbaar vervoer. Meer informatie is te vinden in bijgevoegd vacaturebericht.

5 juni 2021

Jurist(e)

Notaris Liesbeth Muller zoekt een gemotiveerde jurist met een master in de rechten of een master in het notariaat. Het is een jong kantoor met een tiental medewerkers.

23 mei 2021

Notarieel jurist (licentiaat/master in de rechten, bij voorkeur ook licentiaat/master in het notariaat) (M/V/X)

Notariskantoor “Van Halteren, Notaires Associés - Geassocieerde Notarissen” zoekt een notarieel jurist (licentiaat/master in de rechten, bij voorkeur, maar niet noodzakelijk, ook licentiaat/master in het notariaat).   Het kantoor is gevestigd in een eigentijds kantoorgebouw in het hart van Brussel- Stad, vlakbij de treinstations Brussel-Centraal en Brussel-Congres, verschillende metrostations en verschillende andere haltes van de MIVB en De Lijn. Er is parkeergelegenheid in openbare parkings in de buurt.   Laatstejaarsstudenten in de rechten of studenten in de master in het notariaat (die hun loopbaan pas in de zomer of in het najaar van 2021 zullen aanvatten) worden aangemoedigd om ook te solliciteren.   Meer informatie is te vinden in bijgevoegd vacaturebericht.

23 mei 2021

Notaris Olivier Palsterman zoekt Beginnend notarieel jurist(e)

Notaris Olivier Palsterman te Brussel is op zoek naar een beginnend notarieel jurist(e) voor een voltijdse betrekking met indiensttreding vanaf september 2021.   Meer informatie is te vinden in bijgevoegd vacaturebericht.

23 mei 2021

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x