Adjunct-auditeur (NL)

26 mei 2021

Context van de functie

De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) - www.hrj.be - is een federaal orgaan met als voornaamste taak het verbeteren van de werking van de rechterlijke orde. De HRJ is onder meer belast met:

 • het voordragen van kandidaten voor benoemingen en aanwijzingen binnen de magistratuur 
 • het organiseren van de examens die toegang geven tot de magistratuur, tot de gerechtelijke stage en het ambt van plaatsvervangend rechter en raadsheer
 • het vaststellen van de richtlijnen voor de opleiding van magistraten en gerechtelijke stagiairs
 • het ontvangen van klachten over de werking van de rechterlijke orde en het verzekeren van de opvolging ervan 
 • het uitvoeren van extern toezicht op de werking van de rechterlijke organisatie (audit en bijzonder onderzoek)
 • het uitbrengen van adviezen over wetsvoorstellen en -ontwerpen met weerslag op voornoemde werking

De HRJ telt 44 leden met de Belgische nationaliteit die de Algemene Vergadering ervan vormen en verdeeld zijn in een Nederlandstalig college en een Franstalig college.

Binnen het Nederlandstalig college is de benoemings- en aanwijzingscommissie ingericht, samengesteld uit 14 leden. Deze commissie staat in voor het voordragen van kandidaten voor benoemingen en aanwijzingen binnen de magistratuur en het organiseren van de voormelde examens.

Jobinhoud

De adjunct-auditeur zal als secretaris worden toegewezen aan de Nederlandstalige benoemings- en aanwijzingscommissie (BAC).

Deze functie houdt de volgende resultaatgebieden en taken in:

 • als expert/specialist: 
  • voorbereiden van de dossiers van kandidaat-magistraten, magistraten en kandidaat-plaatsvervangende rechters of raadsheren voor een voordracht tot een (andere) functie binnen de magistratuur
  • opstellen van sluitende motiveringen voor voordrachten voor vacante plaatsen binnen de magistratuur waarbij de wettelijke termijnen gerespecteerd worden 
  • voorbereiden van examendossiers in het kader van de selectie van kandidaat-magistraten
  • opvolgen van wetgeving en rechtspraak en het verlenen van juridische adviezen aan de BAC binnen haar bevoegdheidsdomeinen
  • opstellen van juridische nota’s en verslagen voor de werkgroepen die opgericht zijn binnen de HRJ en zelf instaan voor het beheer van bepaalde projecten, in voorkomend geval ook buiten de bevoegdheden van de BAC
 • als organisator :
  • planning, organisatie en monitoring van de vergaderingen van de BAC in overleg met de voorzitter van de BAC en de leden van het secretariaat
 • als teamleider en coach:
  • instaan voor de coördinatie van de werkzaamheden van het secretariaat van de BAC, de medewerkers aansturen en de taken onder hen verdelen
  • zelf complexe administratieve taken uitvoeren
 • als contactpersoon: 
  • het aanspreekpunt zijn, zowel intern als extern, voor de materies die de BAC behandelt 

Onregelmatige werkuren zijn inherent aan deze functie, waardoor u soms `s avonds moet werken.

Plaats van tewerkstelling is IJzerenkruisstraat 67, te 1000 Brussel.

Meer info over de jobinhoud ?
Vera Serbruyns
Tel. : 02/535.16.09 
E-mail : vera.serbruyns@hrj.be 

PROFIEL

Volgende competenties worden van de kandidaat gevraagd: 

 • Technische competenties :
  • zeer goede kennis van het publiek en het administratief recht (in het bijzonder met betrekking tot administratieve geschillen en de rechtspraak van de Raad van State) 
  • zeer goede kennis van de werking van de rechterlijke organisatie en van de  bevoegdheden van de HRJ
  • uitstekende kennis van het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk  (niveau moedertaal of gelijkwaardig)
  • uitstekende redactionele vaardigheden
  • kennis van het Frans strekt tot aanbeveling gelet op de samenwerking met de Franstalige benoemings- en aanwijzingscommissie
  • vertrouwdheid met het gebruik van software voor het dagelijkse beheer (Word, Excel, outlook…)
  • kennis van human ressourcesmanagement kan een meerwaarde zijn, maar is niet vereist
 • Gedragscompententies :
  • beschikken over een analytisch en synthetisch vermogen 
  • autonoom kunnen werken, proactief handelen en inzet en ambitie hebben om verantwoordelijkheid te willen opnemen
  • zin hebben voor detail, zeer punctueel zijn en vlot deadlines halen, ook in veranderende of drukke omstandigheden
  • zeer flexibel en stressbestendig zijn
  • goed in team kunnen werken
  • klantgerichtheid en zich respectvol opstellen ten opzichte van de leden en het doelpubliek van de BAC
  • integriteit en vertrouwelijkheid, nakomen van verbintenissen en het vermijden van elke vorm van partijdigheid

Deelnemings – en aanstellingsvoorwaarden

 • een licentiaats- of masterdiploma in de rechten of in bezit zijn van een  gelijkwaardigheidsattest afgeleverd door de Vlaamse Overheid (NARIC-Vlaanderen) 
 • een eerste relevante juridische ervaring; bij voorkeur in het publiek en/of administratief recht of hierin minstens interesse vertonen
 • op het ogenblik van de aanstelling :
  • Belg zijn of burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten
  • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, 

Aanbod

Arbeidsovereenkomst

 • U wordt aangeworven met een contract van onbepaalde duur.

Loon

 • Minimum aanvangswedde (100%): 47.947,14 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). 
 • Prestaties verricht bij overheidsdiensten worden in aanmerking genomen voor het bepalen van de anciënniteit in de weddeschaal.

Voordelen 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • maaltijdcheques
 • kosteloze hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • werkplek gemakkelijk bereikbaar met  het openbaar vervoer
 • flexibele werkuren in een 38-uren week
 • minimaal 26 verlofdagen per jaar
 • mogelijkheid tot telewerk 

Selectieprocedure

De jury is samengesteld uit leden van de HRJ. 

De jury maakt een voorselectie van de ontvankelijke kandidaturen. Naargelang het aantal weerhouden kandidaturen wordt eventueel een voorafgaande, eliminerende schriftelijke proef georganiseerd.

De jury behoudt zich de mogelijkheid voor de kandidaten te onderwerpen aan elke andere test of proef tot vaststelling van hun geschiktheid om het vacant verklaarde ambt uit te oefenen.

De selectie gebeurt op basis van het slagen in een sollicitatiegesprek met de jury. Tijdens het onderhoud wordt geëvalueerd of het profiel van de kandidaat overeenstemt met de functievereisten en worden ook de motivatie en interesse voor het algemeen werkkader en de inhoud van de functie getoetst.

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de selectie.

Als u niet onmiddellijk aan de slag kan, komt u op een lijst terecht waaruit geput kan worden bij het vrijkomen van de functie.  Deze lijst blijft twee jaar geldig.

Solliciteren

U solliciteert per email aan job@hrj.be ter attentie van de voorzitter van de Nederlandstalige benoemings- en aanwijzingscommissie. Uw gemotiveerde sollicitatiebrief moet worden vergezeld van een kopie van het vereiste diploma en een curriculum vitae. 

De uiterste inschrijvingsdatum (datum e-mail) is 26/05/2021.

GELIJKE KANSEN EN DIVERSITEIT

De HRJ selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Interesse ?

Solliciteer per mail: job@hrj.be 

Adjunct-auditeur (NL)

Pedagogisch medewerker aan de vakgroep criminologie VUB

De vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel zoekt een pedagogisch medewerker (85%) die actief meedraait in de opleiding criminologische wetenschappen

25 juni 2021

Vacature Notarieel Jurist

Notaris Dominique Verhaeghe is op zoek naar twee juristedn voor het kantoor in Oostende.

8 juni 2021

Notarieel juridisch medewerker

Notariaat Marc VERHOEVEN te Deurne (Antwerpen) is op zoek naar notarieel juridisch medewerker. De kandidaat heeft een opleiding Notariaat of Rechten genoten en heeft bij voorkeur al een eerste ervaring genoten in een notaris en/of advocatenkantoor. Meer informatie is te vinden in bijgevoegd vacaturebericht.

6 juni 2021

NOTARIEEL STAGIAIR/ YOUNG MEDEWERKER (M/V)- Master in de rechten/notariaat

Notaris Georges-Henri RUELLE te Haren is op zoek naar een master in de rechten/notariaat voor een voltijdse of deeltijdse betrekking. Meer informatie is te vinden in bijgevoegd vacaturebericht.

6 juni 2021

Notarieel medewerk(st)er of jurist(e) (m/v)

Geassocieerde notarissen Bénédicte Boes en Steven Praet te Grimbergen zoeken een notarieel medewerk(st)er of jurist(e) voor een voltijdse of deeltijdse betrekking. De kandidaat dient te beschikken over een diploma rechtspraktijk, licentiaat/master in de rechten of een licentiaat/master in het notariaat. Het kantoor is gelegen in het centrum van Grimbergen en is vlot bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer (busstation op 100 meter). Meer informatie is te vinden in bijgevoegd vacaturebericht.

6 juni 2021

VACATURE notariskantoor Robberechts & Van Riet te Londerzeel Stagiair (m/v)

Het notariskantoor Robberechts en Van Riet te Londerzeel is op zoek naar een notarieel jurist-stagiair voor een voltijdse betrekking. Het kantoor bevindt zich op wandelafstand van het station van Londerzeel. Meer informatie is te vinden in bijgevoegd vacaturebericht.

6 juni 2021

Notarieel jurist (m/v)

Het notariskantoor Podevyn & Tack te Merchtem is op zoek naar een notarieel jurist voor een voltijdse betrekking. Je krijgt zelfstandig beheer van dossiers in de meest uitgebreide materies en je communiceert ook rechtstreeks met cliënten. Meer informatie vinden jullie in het bijgevoegde vacaturebericht.

6 juni 2021

Master/licentiaat rechten of notariaat

Notariskantoor DE LANDTSHEER & CHAFFART te Schaarbeek is op zoek naar een licentiaat/master in de rechten of in het notariaat voor een voltijdse betrekking. Het kantoor is vlot bereikbaar met de wagen en het openbaar vervoer. Meer informatie is te vinden in bijgevoegd vacaturebericht.

5 juni 2021

Jurist(e)

Notaris Liesbeth Muller zoekt een gemotiveerde jurist met een master in de rechten of een master in het notariaat. Het is een jong kantoor met een tiental medewerkers.

23 mei 2021

Notarieel jurist (licentiaat/master in de rechten, bij voorkeur ook licentiaat/master in het notariaat) (M/V/X)

Notariskantoor “Van Halteren, Notaires Associés - Geassocieerde Notarissen” zoekt een notarieel jurist (licentiaat/master in de rechten, bij voorkeur, maar niet noodzakelijk, ook licentiaat/master in het notariaat).   Het kantoor is gevestigd in een eigentijds kantoorgebouw in het hart van Brussel- Stad, vlakbij de treinstations Brussel-Centraal en Brussel-Congres, verschillende metrostations en verschillende andere haltes van de MIVB en De Lijn. Er is parkeergelegenheid in openbare parkings in de buurt.   Laatstejaarsstudenten in de rechten of studenten in de master in het notariaat (die hun loopbaan pas in de zomer of in het najaar van 2021 zullen aanvatten) worden aangemoedigd om ook te solliciteren.   Meer informatie is te vinden in bijgevoegd vacaturebericht.

23 mei 2021

Notaris Olivier Palsterman zoekt Beginnend notarieel jurist(e)

Notaris Olivier Palsterman te Brussel is op zoek naar een beginnend notarieel jurist(e) voor een voltijdse betrekking met indiensttreding vanaf september 2021.   Meer informatie is te vinden in bijgevoegd vacaturebericht.

23 mei 2021

COORDINATEUR-TRICE (m/f/x) Conseil central de Surveillance Pénitentiaire

COORDINATEUR-TRICE (m/f/x) Conseil central de Surveillance Pénitentiaire XFC21122

31 mei 2021

Stafmedewerker juridische dienst - COC

Als voltijds stafmedewerker op de juridische dienst werk je op het nationaal secretariaat in Brussel. Je bestudeert samen met je collega’s zowel de algemene wetgeving als de zeer specifieke onderwijswetgeving. Daarnaast ondersteun je andere diensten van COC en adviseer en help je de leden.

1 augustus 2021

Mandaat van Nederlandstalig effectief lid-lid van het bureau van de Centrale toezichtsraad voor het Gevangeniswezen

Oproep tot kandidaten voor een mandaat van Nederlandstalig effectief lid-lid van het bureau van de Centrale toezichtsraad voor het Gevangeniswezen

26 mei 2021

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x