Agentschap Justitie en Handhaving - ESF projectcoördinator hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

19 september 2022

Functieomschrijving

Ben je een geboren planner? Heb je een goed oog voor projectwerking? Behoud je goed overzicht en hou je ervan een project van A tot Z uit te voeren? Ben je nauwgezet en geboeid door het thema van de re-integratie van gedetineerden? Lees dan zeker verder.

Voor het Agentschap Justitie en Handhaving zijn we op zoek naar een ESF projectcoördinator hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Het agentschap is promotor van 6 ESF projecten, 1 bovenlokaal en 5 lokale in de gevangenissen en staat in voor de algemene coördinatie ervan. De projecten hebben als centraal thema het vormen en/of versterken van netwerkorganisatie(s) inzake hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in Vlaamse en Brusselse gevangenissen. De projecten leveren zowel een duurzame bijdrage aan de activering van kwetsbare doelgroepen als een bijdrage aan de transversale doelstellingen van het Vlaams strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden 2020-2025. De acties binnen de projecten dragen op directe en/of indirecte wijze bij tot de re-integratie- en activeringskansen van gedetineerden.

Als projectcoördinator krijg je de kans om binnen een geëngageerd team van 22 collega’s en hun breder netwerk aan de slag te gaan met diverse thema’s en projecten rondom netwerkorganisaties in de gevangenissen. Je focust hierbij op het bovenlokale ESF project en werkt nauw samen met de lokale beleidscoördinatoren in de gevangenissen voor de lokale ESF projecten. Je werkt ook samen met financieel en administratief medewerkers.

Je neemt verantwoordelijkheid voor de projecten en fungeert als centraal aanspreekpunt. Je werkt nauw samen met de collega’s en het bredere netwerk en vindt het fijn om te plannen, overzicht te houden en actief projecten aan te sturen.

Profiel

1/ Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid of je bent reeds tewerkgesteld in niveau A bij de diensten van de Vlaamse overheid.

2/ Je hebt minimaal 1 jaar relevante beroepservaring op het grensgebied van de maatschappelijke dienstverlening en de stafrechtsinterventie.

Technische competenties

 • Kennis van de visies, het beleid en de praktijk inzake de maatschappelijke dienstverlening van de Vlaamse overheid en de strafrechtsbedeling en strafuitvoering
 • Kennis van projectwerking en/of -management
 • Kennis van courante ICT-toepassingen
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden

Pluspunten

 • Kennis en inzicht in de werking van de overheid en de Vlaamse overheid in het bijzonder
 • Kennis van interorganisationele samenwerking
 • Kennis van boekhouding en/of financieel management
 • Kennis van overheidssubsidies en ESF in het bijzonder

Jobgerelateerde competenties

 • Uitwerken of meewerken aan de uitwerking van het lokale ontwikkelingsproject
  Steun bieden aan de partnerorganisaties
 • Projecten coördineren voor: Sociale ontwikkeling
 • Informeren en overleggen over de lokale ontwikkelingsstrategieën tijdens professionele ontmoetingen

Persoonsgebonden competenties

 • Plannen en organiseren
 • Communiceren
 • Verantwoordelijkheid
 • Kritisch denken
 • Samenwerken
 • Klantgerichtheid

Aanbod

 • Je krijgt een voltijds contract van bepaalde duur tot en met 31 december 2023 met eventuele mogelijkheid tot verlenging.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving. Samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je hebt ook de mogelijkheid thuis of in een satellietkantoor te werken (in het kader van hybride werken).
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van Adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111 (bij 0 jaar anciënniteit). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3468,87 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

Plaats tewerkstelling

Agentschap Justitie en Handhaving

KONING ALBERT II LAAN 35 1030 SCHAARBEEK 

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: delphine.vanhaelemeesch@vlaanderen.be

Formulier: downloaden

Contact: Mevr. Delphine Vanhaelemeesch

Agentschap Justitie en Handhaving
KONING ALBERT II LAAN 35 Postbus 5 1030 SCHAARBEEK

1/ Solliciteer ten laatste op maandag 19 september 2022 ga naar de site van VDAB.be en download het sollicitatieformulier. Bezorg het formulier per mail gericht aan Delphine Vanhaelemeesch, delphine.vanhaelemeesch@vlaanderen.be.   

Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend (met een kopie van je diploma). 

2/ De sollicitatiegesprekken met de positief gescreende kandidaten zijn gepland voor vrijdag 23 september in de voormiddag in het Ellipsgebouw in Brussel. Gelieve deze datum reeds vrij te houden.


 ESF projectcoördinator hulp- en dienstverlening aan gedetineerden - SCHAARBEEK (vdab.be) 


Agentschap Justitie en Handhaving - ESF projectcoördinator hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Mandaatassistent 'Europees recht + Erasmus'

De Vrije Universiteit Brussel zoekt een mandaatassistent 'Europees recht + Erasmus'

15 mei 2024

Mandaatassistent 'Internationaal Recht'

De Vrije Universiteit Brussel zoekt een mandaatassistent 'Internationaal Recht'

15 mei 2024

Mandaatassistent 'Fiscaal Recht'

De Vrije Universiteit Brussel zoekt een mandaatassistent 'Fiscaal Recht'

15 mei 2024

Mandaatassistent 'Strafrecht'

De Vrije Universiteit Brussel zoekt een mandaatassistent 'Strafrecht'

15 mei 2024

Markato Law - advocaten

Vacature voor advocaten bij Markato-Law

28 november 2023

Gerechtsdeurwaarders Sacré - De Smet - jobstudent

Gerechtsdeurwaarders Sacré - De Smet zijn op zoek naar een jobstudent

13 juli 2023

Gerechtsdeurwaarders Sacré - De Smet - administratief medewerker

Gerechtsdeurwaarders Sacré - De Smet zijn op zoek naar een administratief medewerker

13 juli 2023

Gerechtsdeurwaarders Sacré - De Smet - stagiair-gerechtsdeurwaarder

Gerechtsdeurwaarders Sacré - De Smet zijn op zoek naar een stagiair-gerechtsdeurwaarder

13 juli 2023

VUB - Jurist

VUB zoekt een jurist

23 juli 2023

Notaris Henri Van Eeckhoudt - Notarieel medewerker

Notaris Henri Van Eeckhoudt te Sint-Martens-Lennik is op zoek naar een enthousiaste jurist of notarieel jurist. Ervaring is prima, maar niet vereist. Het betreft een familiaal landelijk kantoor waar er een gezellige sfeer heerst. Je krijgt de kans om jezelf verder te ontwikkelen en je zal werken in verschillende domeinen van het recht. Meer informatie is te vinden in bijgevoegd vacaturebericht.

29 mei 2023

IOK Afvalbeheer - Legal advisor - jurist ruimtelijke ordening

IOK Afvalbeheer zoekt een Legal advisor - jurist ruimtelijke ordening

22 juni 2023

Edson - Counsel / Sr. Associate

Edson is looking for a Counsel / Sr. Associate

16 maart 2023

Edson - Senior Associate Markets & Technology

Edson is looking for a Senior Associate Markets & Technology

16 maart 2023

Raad van State - 16 auditeurs

Raad van State is op zoek naar 16 auditeurs

14 april 2023

Raad van State - 5 Nederlandstalige staatsraden

Raad van State is op zoek naar 5 Nederlandstalige staatsraden

3 april 2023

Raad van State - 5 Franstalige staatsraden

Raad van State is op zoek naar 5 Franstalige staatsraden

3 april 2023

Raad van State - 3 Nederlandstalige staatsraden

Raad van State is op zoek naar 3 Nederlandstalige staatsraden

27 februari 2023

Markato Law - advocaten

Markato Law is op zoek naar nieuwe advocaten

1 augustus 2023

Raad van State - 4 Franstalige staatsraden

Raad van State is op zoek naar 4 Franstalige staatsraden

27 februari 2023

Securitas - Criminoloog FPC Antwerpen

Securitas zoekt een criminoloog voor FPC Antwerpen

Securitas - Criminoloog FPC Gent

Securitas zoekt een criminoloog voor FPC Gent

Markato-Law - advocaten

Markato-Law

1 januari 2023

Departement Onderwijs en Vorming - 1 Beleidsondersteuner Europees Voorzitterschap en 1 Beleidsondersteuner Internat. Onderwijsbeleid

Departement Onderwijs en Vorming zoekt 1 Beleidsondersteuner Europees Voorzitterschap en 1 Beleidsondersteuner Internat. Onderwijsbeleid.

27 november 2022

SERIS Academy - Training & Planning Officer

SERIS Academy is op zoek naar een nieuwe training & planning officer

31 januari 2023

Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) - Doctoraatsonderzoeker in het domein Jeugdcriminologie en Jeugdrecht

Binnen de afdeling Strafrecht en Criminologie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen groepeert het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) sinds 1 januari 2007 een negentigtal professoren, assistenten en vrijwillig medewerkers die betrokken zijn bij criminologisch onderzoek en onderwijs.

21 november 2022

Bellaw - Advocaat sociaal recht (stagiair of junior)

Bellaw is op zoek naar een advocaat sociaal recht (stagiair of junior)

22 september 2022

VUB - Projectmedewerker Risicotaxatie en risicomanagement binnen de justitiehuizen

VUB is op zoek naar een medewerker op een onderzoeksproject rond de implementatie van risicotaxatie binnen de Vlaamse justitiehuizen.

15 september 2022

Ghent University - Doctoral fellow

Ghent University is looking for a doctoral fellow

15 september 2022

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x