Departement Onderwijs en Vorming - 1 Beleidsondersteuner Europees Voorzitterschap en 1 Beleidsondersteuner Internat. Onderwijsbeleid

27 november 2022

Je functie in het kort

België neemt het voorzitterschap waar van de Raad van de Europese Unie van januari 2024 tot en met juni 2024. De Vlaamse Regering wenst zich grondig voor te bereiden op dat Europees voorzitterschap.
Ook het departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid zal meewerken aan het Europees Voorzitterschap. Daarom zoeken wij twee enthousiaste personen die geboeid zijn door onderwijs en internationaal onderwijsbeleid en die zeer veel interesse hebben om zich op korte termijn in te werken in de dossiers die voorbereid moeten worden.
Ben jij een gedreven en enthousiast iemand die open staat om initiatief te nemen en zijn grenzen te verleggen?
Dan ben jij misschien wel de collega die we zoeken!

Voor beide functies zijn we op zoek naar medewerkers die geboeid zijn door onderwijs en alles wat hierbij komt kijken.

Als beleidsmedewerker zal je de minister bevoegd voor Onderwijs ondersteunen bij de beleidsvoorbereiding en -evaluatie en dit met als doel goed onderbouwde en kwalitatieve beleidsplannen en beleidsadviezen op te maken.
Je werkt mee aan de uitwerking van concrete opdrachten. Deze opdrachten kunnen betrekking hebben op alle aspecten van de beleidscyclus, alsook dienstverlening aan de minister, burgers en het onderwijsveld.
Je maakt deel uit van het team internationaal onderwijsbeleid binnen de afdeling Strategische Beleidsondersteuning en meer specifiek op het vlak van het EU-onderwijsbeleid.
Je volgt alle relevante Europese onderwijsdossiers voor het beleidsdomein onderwijs en vorming mee op.

Eens je bent ingewerkt, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan:

Voor de functie van beleidsondersteuner in het kader van het Europees Voorzitterschap:

 • Je ondersteunt de onderwijsattaché bij de VVEU bij het voorbereiden van de dossiers die door de Europese Commissie in het onderwijscomité worden geagendeerd met het oog op de ministeriële raadsvergaderingen. Je assisteert in het voorbereiden van de Vlaamse standpunten in het kader van het intra-Belgisch overleg.
 • Je helpt mee bij het rapporteren over het Vlaamse onderwijsbeleid in het kader van het Europees Semester, het Europees Plan voor Herstel en Veerkracht, de rapportage die samenhangt bij de opvolging en realisatie van de Europese Onderwijsruimte…
 • Je ondersteunt de Eurydice-coördinator bij het opmaken van Eurydice-rapporten, het aanleveren van gegevens en het invullen van vragenlijsten.
 • Je werkt mee het inhoudelijke programma uit voor onderwijs in het kader van het Europees voorzitterschap van de Raad van de EU in het voorjaar van 2024.
 • Je werkt mee aan de organisatie van online en in situ disseminatie-events m.b.t. het Europees onderwijsbeleid. Je ondersteunt collega’s van communicatie bij de organisatie van de events in het kader van het Europees voorzitterschap.


Voor de functie van beleidsondersteuner Internationaal Onderwijsbeleid:

 • Je ondersteunt de onderwijsattaché bij de VVEU bij het voorbereiden van de dossiers die door de Europese Commissie in het onderwijscomité worden geagendeerd met het oog op de ministeriële raadsvergaderingen. Je assisteert in het voorbereiden van de Vlaamse standpunten in het kader van het intra-Belgisch overleg.
 • Je helpt mee bij het rapporteren over het Vlaamse onderwijsbeleid in het kader van het Europees Semester, het Europees Plan voor Herstel en Veerkracht, de rapportage die samenhangt bij de opvolging en realisatie van de Europese Onderwijsruimte…
 • Je ondersteunt de Eurydice-coördinator bij het opmaken van Eurydice-rapporten, het aanleveren van gegevens en het invullen van vragenlijsten.
 • Je werkt mee aan de organisatie van online en in situ disseminatie-events m.b.t. het Europees onderwijsbeleid. Je ondersteunt collega’s van communicatie bij de organisatie van de events in het kader van het Europees voorzitterschap.
 • Je volgt inhoudelijk de dossiers onderwijs-arbeidsmarkt op vanuit Europees perspectief. Meer specifiek de programma’s van Cedefop, ACVT en het Kopenhagenproces.

Je doet dit uiteraard niet alleen, maar samen met je collega’s.

Wie ben jij?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:
Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Chantal Neyt, chantal.neyt@ond.vlaanderen.be – 02 553 95 30).

Technische competenties:

 • Je beschikt over een zeer grondige kennis van het Engels en een grondige kennis van het Frans (mondeling en schriftelijk);
 • Je beschikt over sterke redactionele en communicatieve vaardigheden;
 • Je beschikt over voldoende analytisch vermogen;
 • Je hebt kennis van het onderwijsbeleid of je bent bereid je die op korte termijn eigen te maken.

Jouw voordelen

 • •Voor de functie van beleidsondersteuner in het kader van het Europees Voorzitterschap krijg je een contract tot het einde van het Europees Voorzitterschap, met name een contract van bepaalde duur, nl.2 jaar, voor de functie van beleidsondersteuner Internationaal Onderwijsbeleid krijg je een contract van onbepaalde duur.
 • Wij bieden je een boeiende baan aan en je krijgt de gelegenheid om na afwerking van bepaalde dossiers, nieuwe thema’s aan te pakken en je hierin te verdiepen.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook van thuis uit of vanuit een satellietkantoor werken bij de meeste functies.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3.608,93 euro (brutomaandsalaris aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster))kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

1 Beleidsondersteuner Europees Voorzitterschap en 1 Beleidsondersteuner Internat. Onderwijsbeleid | Vlaanderen.be

Mandaatassistent 'Europees recht + Erasmus'

De Vrije Universiteit Brussel zoekt een mandaatassistent 'Europees recht + Erasmus'

15 mei 2024

Mandaatassistent 'Internationaal Recht'

De Vrije Universiteit Brussel zoekt een mandaatassistent 'Internationaal Recht'

15 mei 2024

Mandaatassistent 'Fiscaal Recht'

De Vrije Universiteit Brussel zoekt een mandaatassistent 'Fiscaal Recht'

15 mei 2024

Mandaatassistent 'Strafrecht'

De Vrije Universiteit Brussel zoekt een mandaatassistent 'Strafrecht'

15 mei 2024

Markato Law - advocaten

Vacature voor advocaten bij Markato-Law

28 november 2023

Gerechtsdeurwaarders Sacré - De Smet - jobstudent

Gerechtsdeurwaarders Sacré - De Smet zijn op zoek naar een jobstudent

13 juli 2023

Gerechtsdeurwaarders Sacré - De Smet - administratief medewerker

Gerechtsdeurwaarders Sacré - De Smet zijn op zoek naar een administratief medewerker

13 juli 2023

Gerechtsdeurwaarders Sacré - De Smet - stagiair-gerechtsdeurwaarder

Gerechtsdeurwaarders Sacré - De Smet zijn op zoek naar een stagiair-gerechtsdeurwaarder

13 juli 2023

VUB - Jurist

VUB zoekt een jurist

23 juli 2023

Notaris Henri Van Eeckhoudt - Notarieel medewerker

Notaris Henri Van Eeckhoudt te Sint-Martens-Lennik is op zoek naar een enthousiaste jurist of notarieel jurist. Ervaring is prima, maar niet vereist. Het betreft een familiaal landelijk kantoor waar er een gezellige sfeer heerst. Je krijgt de kans om jezelf verder te ontwikkelen en je zal werken in verschillende domeinen van het recht. Meer informatie is te vinden in bijgevoegd vacaturebericht.

29 mei 2023

IOK Afvalbeheer - Legal advisor - jurist ruimtelijke ordening

IOK Afvalbeheer zoekt een Legal advisor - jurist ruimtelijke ordening

22 juni 2023

Edson - Counsel / Sr. Associate

Edson is looking for a Counsel / Sr. Associate

16 maart 2023

Edson - Senior Associate Markets & Technology

Edson is looking for a Senior Associate Markets & Technology

16 maart 2023

Raad van State - 16 auditeurs

Raad van State is op zoek naar 16 auditeurs

14 april 2023

Raad van State - 5 Nederlandstalige staatsraden

Raad van State is op zoek naar 5 Nederlandstalige staatsraden

3 april 2023

Raad van State - 5 Franstalige staatsraden

Raad van State is op zoek naar 5 Franstalige staatsraden

3 april 2023

Raad van State - 3 Nederlandstalige staatsraden

Raad van State is op zoek naar 3 Nederlandstalige staatsraden

27 februari 2023

Markato Law - advocaten

Markato Law is op zoek naar nieuwe advocaten

1 augustus 2023

Raad van State - 4 Franstalige staatsraden

Raad van State is op zoek naar 4 Franstalige staatsraden

27 februari 2023

Securitas - Criminoloog FPC Antwerpen

Securitas zoekt een criminoloog voor FPC Antwerpen

Securitas - Criminoloog FPC Gent

Securitas zoekt een criminoloog voor FPC Gent

Markato-Law - advocaten

Markato-Law

1 januari 2023

SERIS Academy - Training & Planning Officer

SERIS Academy is op zoek naar een nieuwe training & planning officer

31 januari 2023

Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) - Doctoraatsonderzoeker in het domein Jeugdcriminologie en Jeugdrecht

Binnen de afdeling Strafrecht en Criminologie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen groepeert het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) sinds 1 januari 2007 een negentigtal professoren, assistenten en vrijwillig medewerkers die betrokken zijn bij criminologisch onderzoek en onderwijs.

21 november 2022

Bellaw - Advocaat sociaal recht (stagiair of junior)

Bellaw is op zoek naar een advocaat sociaal recht (stagiair of junior)

22 september 2022

VUB - Projectmedewerker Risicotaxatie en risicomanagement binnen de justitiehuizen

VUB is op zoek naar een medewerker op een onderzoeksproject rond de implementatie van risicotaxatie binnen de Vlaamse justitiehuizen.

15 september 2022

Agentschap Justitie en Handhaving - ESF projectcoördinator hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) financiert vanaf 1 september 2022 zeven projecten van het Agentschap Justitie en Handhaving om de hulp- en dienstverlening aan (ex-)gedetineerden te versterken. Om dit boeiend partnerschap in goede banen te leiden zijn ze op zoek een ESF projectcoördinator.

19 september 2022

Ghent University - Doctoral fellow

Ghent University is looking for a doctoral fellow

15 september 2022

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x