Michel Goovaerts

24 juni 2021


"De Vrije Universiteit Brussel (VUB) is zeer vooruitstrevend en is dat altijd al geweest!”, zo vertelt Michel Goovaerts, korpschef van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene en VUB-alumnus van de opleiding criminologie.

M. Goovaerts is als het ware aan de VUB “verzeild geraakt” in 1986, toen de beslissing viel dat eenieder, die de functie van officier wenste te bekleden, houder moest zijn van een universitair diploma. Hij was op dat moment werkzaam als wachtofficier bij de Brusselse politie en was tegelijkertijd werkstudent. Zo zegt de korpschef het volgende:De VUB bood de mogelijkheid de lessen te volgen in de avond. Dat was toen een uitzondering. Het statuut van werkstudent was zeker geen wijdverspreid concept. Chapeau aan de VUB om toen al rekening te houden met wie naast het hebben van een fulltime job graag een studie zou volgen.”

“DEN BROSSER”

M. Goovaerts ging steeds netjes naar de les met de bus 94 die hem van de Kolenmarkt naar de VUB bracht. “Den brosser” was dus niet zijn bijnaam, maar was de naam van het café naast de VUB waar hij met zijn medestudenten af en toe iets ging drinken om te bekomen van de hoorcolleges. “Er zijn enkele professoren die een grote indruk op me hebben gemaakt. Zo is professor Ghysbrecht me bijgebleven. Zijn flamboyante persoonlijkheid en bijzonder mondeling examen herinner ik me als de dag van gisteren. Ik moet er wel aan toevoegen dat dit misschien komt omdat ik het examen twee keer heb moeten afleggen. (lacht) 

Tijdens zijn studies was M. Goovaerts lid van het Kriminologisch Genootschap Brussel (KGB), opgericht door professor Eliaerts. Er waren veel politiemensen die criminologie studeerden op dat moment. Dit genootschap was een manier om met personen uit hetzelfde vak samen te zitten en na te denken over hoe de ingestudeerde theorie toegepast kon worden in de praktijk. “Zo was de huidige korpschef van de zone Limburg Regio Hoofdstad, P. Pirard, een medestudent. Het is altijd fijn om te zien waar oud-medestudenten terecht zijn gekomen.” 

EIGENHEID NETWERK VUB CRIMINOLOGEN EN JURISTEN

Tijdens ons gesprek liet M. Goovaerts een aantal keer vallen dat hij een grote voorstander is van de openheid van geest die de VUB kenmerkt. “Het valt niet te ontkennen dat de VUB een unieke universiteit is. Brussel is een zeer diverse studentenstad en het grote voordeel is de tweetaligheid dankzij de nauwe band met de Franstalige zusteruniversiteit ULB. Ik vind dat iets om fier op te zijn”, verklaart hij nader.

De korpschef vertelt dat hij het belangrijk vindt dat studenten in de criminologie en rechten voldoende in aanraking kunnen komen met de praktijk: “Op elke Brusselse politieafdeling is er wel een VUB-alumnus tewerkgesteld. Het zou spijtig zijn om niet van deze contacten gebruik te maken om stages te doen of academisch onderzoek te voeren. Ik nodig expliciet jonge criminologen uit om na hun studies aan de slag te gaan bij ons als inspecteur. Het is jammer dat pas afgestudeerden zo weinig weten over wat bijvoorbeeld de functie van wijkagent inhoudt. Hier zou het netwerk van RC-alumni een cruciale rol in kunnen spelen.”

“HET KAN ALTIJD BETER!”

In een bruisende stad als Brussel is het niet ondenkbaar dat confrontaties tussen burger en politie plaatsvinden. M. Goovaerts tracht op de hoogte te zijn van de problemen die zich voordoen in de maatschappij én probeert er oplossingen voor te vinden. Zo vindt hij dat de politie haar focus op daders van misdrijven dient te verschuiven naar slachtoffers, die vaak achterwege worden gelaten. Vooral in situaties van zedenfeiten of intrafamiliaal geweld wordt niet genoeg aandacht besteedt aan het slachtoffer. Criminologen, die bij de politie terechtkomen, staan bijna altijd in voor de uitvoering van het beleid, terwijl juristen vaak het beleid schetsen.” Er zou een wisselwerking moeten bestaan tussen beide groepen. Voor elk juridisch probleem zou een afdoende juridische oplossing moeten bestaan. De dynamiek tussen het ontstaan van regelgeving en de noden van de samenleving ontbreekt in de praktijk.”

Volgend jaar wordt het twintigjarig bestaan van de politiezone gevierd. Naar aanleiding daarvan zal een boek verschijnen over de geschiedenis van de Brusselse politie. Wij kijken er alvast naar uit de bedenkingen van M. Goovaerts te lezen!

UBLA had de eer op donderdag 24 juni 2021 in gesprek te gaan met de eerste RC-alumnus voor het project “Alumni in de kijker”. Via deze weg wensen wij mevrouw S. Goesaert, (beleidsadviseur Korpschef), mevrouw I. Van de keere (Directeur Cel Communicatie) en de heer M. Goovaerts hartelijk te bedanken voor hun tijd.

Ken jij een RC-alumnus die het verdient in de kijker te worden gezet? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via onze sociale mediakanalen of via info@ubla.be.Michel Goovaerts

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x